Privacyverklaring

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy-beleid van De Gouden Veer

De Gouden Veer respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers op de website (www.degoudenveer.nl). Dit doet De Gouden Veer onder andere door zich te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet biedt.

Het moet voor jou als betrokkene inzichtelijk zijn in hoeverre en op welke manier jouw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan echt noodzakelijk. De Gouden Veer zorgt ervoor dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld en binnen een maand worden verwijderd nadat datgeen is volbracht waarvoor de gegevens nodig waren.

De website van De Gouden Veer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Contactgegevens

De Gouden Veer
Eigenaar: Alize Brummelman
Braamkamp 338
7206 HR Zutphen

www.degoudenveer.nl
info@degoudenveer.nl
Tel. 06-28814352

KvK nr.: 08044281
Btw-id: NL001526665B41 

Verwerking Persoonsgegevens

Met betrekking tot het sluiten van een overeenkomst verwerkt De Gouden Veer de volgende persoonsgegevens:

Voor het verstrekken van online-informatie:

– Naam (dit mag alleen de voornaam of voor- en achternaam zijn)
– E-mailadres

In geval van offerte of opdracht:

– Voor- en achternaam
– Indien van toepassing bedrijfsnaam
– Factuuradres / adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig? (Grondslag)

De Gouden Veer vraagt gegevens om dienst(en) uit te kunnen voeren en verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

– Om diensten (aan jou) te kunnen leveren
– Om online informatie te verzenden wanneer je je hiervoor hebt aangemeld
– Om je te kunnen bellen, als dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om jou te informeren over wijzigingen van de diensten
– Voor het afhandelen van je betaling
– En omdat hiertoe wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een zakelijke factuur. 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De Gouden Veer zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je je gegevens hebt opgegeven en zolang De Gouden Veer hier wettelijk toe verplicht is zoals het bewaren van de facturen en bankafschriften in de boekhouding voor de belastingdienst, dit is 7 jaar.

Delen met anderen

De Gouden Veer verkoopt je gegevens niet aan derden en zal uitsluitend datgene aan andere partijen verstrekken wat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om de doelen te kunnen realiseren waarvoor je je gegevens hebt verstrekt, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.